POLÍTICA DE PRIVADESA

A efecte del previst al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) , de protecció de persones físiques en relació al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, PATRONAT SOCIAL PREMIANENC d’ara endavant, (EL PATRONAT), amb NIF: B58529983 informa a l’Usuari que és titular de fitxers de dades de caràcter personal inscrits en el R.G.P.D. (Registre General de Protecció de Dades) en els quals les seves dades queden incorporats i són tractades amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per (EL PATRONAT). Així mateix, el fet de no facilitar les dades personals sol·licitades o de el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació d’aquests serveis.

Li informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran incorporats a un fitxer titularitat de (EL PATRONAT) amb domicili C/ Reverend Paradeda 26 – 08330 – PREMIA DE MAR – BARCELONA, tenint implementades totes les mesures de seguretat establertes en el Reial decret 1720/2007.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L’Usuari que envia la informació a (EL PATRONAT) és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se (EL PATRONAT) de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

(EL PATRONAT) no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix responsabilitat alguna quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació. S’exonera a (EL PATRONAT) de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per (EL PATRONAT) sempre que procedeixi de fonts alienes a (EL PATRONAT).

Cessió de dades a tercers

(EL PATRONAT) no cedirà les dades personals a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat en virtut de l’Art. 6 LOPD.

Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal en PATRONAT SOCIAL PREMIANENC  C/ Reverend Paradeda 26 – 08330 – PREMIA DE MAR – BARCELONA o a l’email: gestio@patronatpremia.cat juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del D.N.I. i indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”. Si fos necessari, té dret a presentar una reclamació a l’autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Acceptació i Consentiment

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de (EL PATRONAT), en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

Mesures de seguretat

Conforme el que es disposa a las normatives vigents en protecció de dades personals, (EL PATRONAT) está complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR pel tractament de les dades personals de què és responsable, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, pels quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i els adequats, pertinents i limitats al necessari en relació als fins pels quals són tractades.

(EL PATRONAT) garantitza que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR amb l’objectiu de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha estat comunicada la informació adequada perquè puguin exercir-los.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVADESA.

(EL PATRONAT) es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En dites suposades, (EL PATRONAT) anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.