PATRONAT SOCIAL PREMIANENC – APARTAT TRANSPARÈNCIA – PÀGINA WEB

Estructura organitzativa

L’Assemblea és la base organitzativa de l’entitat, en la que hi participen amb veu i vot tots els associats majors d’edat.

La junta directiva  escollida entre els socis per l’assemblea del dia 1 de desembre de 2019 que està composta per

JAUME PLANAS MASSANA – PRESIDENT

NÚRIA FRANQUET FONT – VICEPRESIDENTA

CAROLINA VARGAS ECHEVERRÍA – SECRETÀRIA

LAURA CASANOVA COLOMER – TRESORERA

JUDIT CISA MATALLANA – VOCAL DE TEATRE

DAVID CÉSPEDES VILANÓ – VOCAL

MARCEL MASSA CLASTRE – MEMBRE JUNTA CONSULTIVA

Aquesta junta té una durada de 4 anys. Temporades 2019/2020 fins a 2022/2023

 

Inscripcions a Registres d’entitats sense afany de lucre

AJUNTAMENT PREMIÀ DE MAR . Inscrita el dia 21 d’abril de 1997 amb el número 19

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA.  Inscrita el dia 9 de març de 1988 amb el número 9.666

 

Modificació dels Estatuts de l’entitat aprovats pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya el dia 6 de maig de 2011

 

Contractes i convenis

Conveni de l’ajuntament de Calella de suport  per a la millora de les condicions de la sala  del teatre amb un import de 10.000€, la qual està consignada en l’aplicació pressupostària 5001-33404-4800004 i signat el 7 d’octubre de 2020.

Subvencions de l’ajuntament de Calella per a la temporada 2019-2020

Convocatòria: Foment de les Arts Visuals i difusió patrimoni cultural (CINECLUB)  per un import de 2.200€

Convocatòria: Promoció de les Arts Escèniques públic infantil (PETITS AL TEATRE) per un import de 2.700€